Adatvédelmi Politika

A Honlapunk valamennyi felhasználójának adatait bizalmasan kezeljük.

Az Ön adatainak kezelője VIN-INFO sp. z o.o. (Modelarska 18, Katowice 40-142, Lengyelország, support@vin-info.com) Az Adatvédelmi Politikánkra vagy az adatkezelésünkre vonatkozó bármilyen kérdés, ill. a saját adatokra vonatkozó bármilyen rendelkezés esetén kérjük, hogy forduljon hozzánk a fenti e-mail címre.

I. A kezelt személyes adatok, célok, jogalapok és adatkezelési időszakok

Az alábbi adatfajtákat gyűjthetjük, tárolhatjuk és kezelhetjük:

- információk a felhasználó számítógépéről, a Honlapon történő látogatásairól és a Honlap igénybevételéről (különösen: IP cím, földrajzi elhelyezkedés, demográfiai adatok, érdeklődési területek, a böngésző típusa és verziója, operációs rendszer, a Honlapra utaló forrás, a látogatás kezdeti ideje és időtartama, a Honlap megjelenítései, navigálás a Honlapon), melyeket az indokolt jogérdekünk alapján kezelünk statisztika és a Honlap kezelése, ill. közvetlen marketing célokból, ezen intézkedések befejezéséig tartó időszakban, az Ön hozzájárulásával a profilozás alkalmazásával is a hozzájárulás visszavonásáig;

- a Honlapon rendelkezésre álló szolgáltatások nyújtásához szükséges információk (különösen: e-mail cím, családi- és utónév, lakcím, adószám, bankszámlaszám, tranzakció száma, kosár tartalma) és a Honlapon történő regisztrálással kapcsolatos információk (különösen e-mail cím, login, jelszó), melyeket a Szabályzatban leírt szerződés alapján kezelünk, annak megkötése, teljesítése és megszűntetése céljából a szerződés megkötése és hatálya alatt, valamint az indokolt jogérdekünk alapján, a szerződéshez kapcsolódó igények érvényesítése és a felhasználók által regisztráláskor megadott adatok védelme céljából, a szerződés teljesítésétől, ill. megkötésétől számított 6 éves időszakban, vagy a tiltakozás eredményes bejelentéséig, de legalább a szerződéshez kapcsolódó igények érvényesítésének befejezéséig és az elévülési időszak lejártáig, valamint a számviteli törvényből és az Adózás Rendjéről szóló törvényből adódó kötelességeink alapján az ezekben a törvényekben megadott időszakok lejártáig (a jelenleg hatályos számviteli törvény 74. cikke és az Adózás Rendjéről szóló törvény 32. cikk 1. §-a szerint ez a tárgyévet követő üzleti év kezdetétől számított 5-éves időszak);

- a Honlapon található információs szolgáltatások, különösen hírlevelek előjegyzésével kapcsolatos információk (e-mail cím) az Ön hozzájárulása alapján, a szolgáltatások működésének ideje alatt, ill. a hozzájárulás visszavonásáig;

- a kommunikációhoz szükséges információk (különösen e-mail cím, családi- és utónév, telefonszám és a levelezés tartalma), melyeket az indokolt jogérdekünk alapján kezelünk az Önnel való kapcsolattartás és az igényekkel szembeni védelem céljából, a levelezés befejezésétől számított 6 éves időszakban vagy a tiltakozás eredményes bejelentéséig.

Ia. Automatizált döntéshozatal profilozás felhasználásával

- Az általunk kezelt személyes adatai általunk vagy a partnereink által az automatizált döntéshozatal alkalmazása céljából kizárólag a szolgáltatásaink más internetes oldalakon történő hirdetése érdekében felhasználhatók. Ennek lényege, hogy a reklám szolgáltatásokat számunkra nyújtó partnereink az Ön érdeklődési területeinek ún. profilját képezhetik és a weboldalakon harmadik felek Önnek szóló reklámjait megjeleníthetik a cookie fájlok vagy hasonló technológiák felhasználásával, mivel Ön valamikor használta ezeket a szolgáltatásokat vagy látogatott a Honlapunkra. Az Ön profilozása azonban kizárólag az önkéntes hozzájárulása alapján történhet, erre vonatkozó kéréssel a Honlapunkra történő látogatáskor fordulunk Önhöz. Ha Ön nem adja meg a hozzájárulását, akkor a profilozására nem kerül sor. A profilozásra vonatkozó hozzájárulását bármikor visszavonhatja, az e-mail útján küldött üzenettel, ill. – ha fiókkal rendelkezik – a fiókjának beállításaival, ez azonban nem érinti a hozzájárulás visszavonása előtt történt adatkezelés jogszerűségét.

II. Sütik (Cookies)

A weboldal sütiknek (cookies) nevezett fájlokat használ, melyek lehetővé teszik számunkra a Honlap felhasználói igényekhez való igazítását a használati statisztikák készítésével és elemzésével. Ezek a statisztikák nem vonatkoznak a Honlap felhasználóinak személyes adataira.

A süti a hálózati szerver által böngésző felé küldött információkat tartalmaz, melyek a böngészőben kerülnek mentésre. Ezt követően ezek az információk visszaküldésre kerülnek szerver felé minden alkalommal, amikor a böngésző megnyitja az adott oldalt a szerverből. Ez lehetővé teszi a szerver számára a böngésző azonosítását és követését.

A Honlap „szessziós” és „tartós” sütiket egyaránt használ. A szessziós sütiket a Honlap az alábbiakra használja: a Honlapot használó felhasználók követése. Tartós sütiket a Honlap a látogató felhasználók azonosítására használ.

A szessziós sütik akkor kerülnek eltávolításra a számítógépről, amikor a felhasználó bezárja a böngészőt. A tartós sütik megmaradnak a felhasználó számítógépén azok törléséig vagy érvényességük lejártáig.

A Honlap használatának elemzésére a Google Analytics terméket használjuk. Google Analytics a felhasználói számítógépeken elmentett sütik segítségével statisztikai és az oldal használatára vonatkozó más információkat készít. A Honlapra vonatkozó ezen információk a Honlap használatáról szóló jelentések készítésére szolgálnak. Ezeket az információkat a Google tárolja. A Google adatvédelmi politika az alábbi címen található: http://www.google.com/privacypolicy.html.

Harmadik személyek, különösen a reklám ügyfeleink vagy a velünk együttműködő fizetési szolgáltatók szintén használhatják a sütiket a Honlap felhasználóival szemben a saját honlapjaikon meghatározott szabályok alapján.

A sütik részünkről történő felhasználására vonatkozó hozzájárulás az Ön által a böngészőben kiválasztott beállítások útján kerül kifejezésre. A böngészők többsége lehetővé teszi az összes sütik vagy a harmadik személyektől származó sütik elutasítására vonatkozó opció kiválasztását. Például az Internet Explorerben az összes süti elutasítását eredményező opció kiválasztható az "Eszközök"/"Internetes Opciók "/"Adatvédelem" és "Az összes cookie fájl letiltása" opció kattintásával. Minden süti elutasítása azonban a weboldalak használatát nehezebbé teheti, ill. akár meg is akadályozhatja.

III. Az adatok átvevői

Az alkalmazottjaink és munkatársaink hozzáférhetnek a felhasználói adatokhoz, ha ezt az Adatvédelmi Politikánkban meghatározott célok megvalósítása indokolja azzal, hogy kötelesek ezeket az adatokat kellően védeni.

Átadhatjuk a személyes adatait azon gazdasági szereplőknek, akikkel együttműködünk és akik ezeket az adatokat a nevünkben dolgozzák fel (adatok átvevői) az alábbi tevékenységek keretében: számvitel, informatika, hosting, statisztika, marketing, internetes keresők, közösségi portálok.

Az adatok átadhatók az EU területen kívül is, de csak olyan államokba, ill. olyan gazdasági szereplők számára, akik jóváhagyással rendelkeznek EU jogszabályok alapján, különösen az adatvédelmi pajzs (Privacy Shield, ld. https://www.privacyshield.gov/) programmal érintett USA-beli szereplők számára.

Emellett a közjogi szereplőknek a felhasználói adatokat csak olyan mértékben adhatjuk át, amilyenben ezt a hatályos jogszabályok írják elő.

IV. Felhasználói jogosultságok

Önnek, mint a Honlap felhasználójának jogában áll az Önt érintő személyes adatokhoz hozzáférni, azokat helyesbíteni, törölni vagy a feldolgozásukat korlátozni, valamint az adatkezelés ellen tiltakozást benyújtani és az adatok átvitelét kérni. A fenti célokból kérjük, lépjen velünk kapcsolatba a kapcsolattartó űrlap vagy e-mail segítségével, ill. módosítsa a fiókjának beállításait a Honlapon, ha fiókkal rendelkezik.

Önnek, mint a Honlap felhasználójának jogában áll panasszal fordulni az Ön személyes adatai általunk történő kezelésével kapcsolatban az Adatvédelmi Hivatal Elnökéhez Lengyelországban vagy annak megfelelő szervéhez más EU tagállamban, az Ön szokásos tartózkodási helye, munkahelye vagy a vélt jogsértés elkövetésének helye szerint.

V. Adatbiztonság

A felhasználói adatok elvesztésének, nem megfelelő felhasználásának vagy módosításának megelőzésére megfelelő műszaki és szervezeti védelmi intézkedéseket alkalmazunk.

A felhasználók által átadott adatokat biztonságos (jelszavakkal és tűzfalakkal védett) szervereken tároljuk. Minden elektronikus tranzakció és a bizalmas adatok átadása SSL technológiával történik.

Hangsúlyozzuk, hogy az adatátvitel az interneten alapjánál fogva ki van téve különféle veszélyeknek. Azonban a személyes adatok védelmére különféle eszközöket használunk. Ha javaslatot szeretne tenni az ilyen védelmek alkalmazására, várjuk a jelentkezését a kapcsolattartó űrlapon keresztül vagy e-mail üzenet útján.

A felhasználók felelnek a saját jelszavaik és más személyek tudomására nem hozható adatok bizalmas kezeléséért. Felhasználóinktól sohasem kérjük a jelszó megadását (kivéve a Honlapon történő bejelentkezést).

VI. Harmadik személyek weboldalai

A Honlap a harmadik személyek oldalaira irányító linkeket tartalmaz. Nem vállalunk felelősséget a harmadik személyek oldalain alkalmazott adatvédelmi politikákért, ill. ezen a területen alkalmazott gyakorlatért. Ezek az oldalak, különösen a tartalom és a linkek tekintetében állandóan módosításra kerülhetnek, saját adatvédelmi politikával és más szabályzatokkal rendelkezhetnek, amelyekkel meg kell ismerkedni.

A Honlapunk valamennyi felhasználójának adatait bizalmasan kezeljük.