Szolgáltatási feltételek

terms

I. Bevezetés

 1. Jelen Felhasználási Feltételek rögzítik a "VIN-INFO" néven üzemeltetett weboldal "vin-info.pl, vin-info.com" internetes domainen (a továbbiakban: "Weboldal") használatának szabályait. Ha nem ért egyet a jelen Felhasználási Feltételekkel vagy azok bármely rendelkezésével, kérjük, ne használja a Weboldalt.
 2. A weboldalt a VIN-INFO sp. z o.o. bejegyzett székhely: Modelarska 18, Katowice 40-142 (Lengyelország), bejegyezve a keleti Katowice kerületi bíróság által vezetett vállalkozók nyilvántartásába 0000348800 KRS-számon, 65 000 PLN törzstőkével és lengyelországi adóazonosító számmal NIP: PL6342735908. Felveheti velünk a kapcsolatot a weboldalon található kapcsolatfelvételi űrlapon vagy a support@vin-info.com e-mail címen is. A weboldallal és az azon nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos kérdésekben elsősorban e-mailben kommunikálunk.
 3. A weboldal elsődleges célja, hogy a felhasználók számára a lehető legtöbb műszaki, történelmi és egyéb adatot szolgáltassa egy adott járműről Jelentés formájában (lásd a Szolgáltatási Feltételek II. részét), amelyet a felhasználók által megadott alapvető járműazonosító adatok alapján készítünk el. A Jelentést az Adatforrásokból származó adatok alapján készítjük el (lásd a Szolgáltatási Feltételek II. részét), és a weboldalon keresztül teszünk hozzáférhetővé a felhasználók számára.
 4. Annak ellenére, hogy minden erőfeszítést megteszünk annak érdekében, hogy a Jelentés megbízható tudásforrás legyen egy adott járművel kapcsolatban, nem lehetséges teljes mértékben ellenőrizni a benne található adatok pontosságát az aktuális tényálláshoz képest. Például, ha az adatokat hibával rögzítették a Forrásokban, a Jelentés reprodukálhatja ezeket a hibákat és eltérhet az aktuális tényállástól. Ezért a Jelentést csak segédeszközként kell kezelni egy adott jármű történetének és állapotának értékelésében, majd mindig közvetlenül vizsgálja meg a jármű aktuális tényállapotát és dokumentumait, különösen mielőtt döntést hozna annak megvásárlásáról.
 5. Ha észreveszi, hogy az adott járműről szóló jelentés és a jármű jelenlegi tényleges állapota között ellentmondások vannak, hálásak lennénk, ha értesítene minket erről. Az adatok harmadik felektől származó forrásokból függetlenek tőlünk, azonban, ha megalapozott kétségek merülnek fel az adatok pontosságával kapcsolatban a tényleges állapothoz képest, annak érdekében, hogy elkerüljük a félrevezetést, felfüggeszthetjük a kétséges adatok szolgáltatását a jelentésekben és értesíthetjük az adatok eredetét képező személyt, miközben megőrizzük az információt erről a helyzetről.
 6. A Jelentésben szereplő információk terjedelme járművenként változhat. Bizonyos információk megszerzésének lehetősége egy adott időpontban attól függ, hogy ezek az információk a Forrásokban ebben a pillanatban elérhetőek-e. A Jelentés megrendelése előtt ellenőrizheti, hogy egy adott járművel kapcsolatos konkrét információkör ellenőrizhető-e általunk a Forrásokban.
 7. A jelentés nem tartalmaz személyes adatokat, csak egy adott járműre vonatkozó adatokat.
 8. A weboldalon elérhető szolgáltatások személyek, jogi személyek és más entitások számára szólnak, akiknek lakóhelye vagy székhelye Európa földrajzi határain belül található (különösen az Európai Gazdasági Térség országai) és Észak-Amerika területén.
 9. A weboldalon nyújtott szolgáltatások kizárólag azoknak a személyeknek szólnak, akik betöltötték a 18. életévüket és teljes jogi cselekvőképességgel rendelkeznek.
 10. A személyes adatok feldolgozásának szabályai és a cookie-k használata szerepel a weboldalon elérhető Adatvédelmi Szabályzatunkban.
 11. A weboldal használatához a felhasználónak rendelkeznie kell internet-hozzáféréssel rendelkező eszközzel, megfelelően telepített és konfigurált internetböngészővel a legfrissebb verzióban, valamint aktuális PDF-fájlok megjelenítésére szolgáló szoftverrel, továbbá aktív e-mail címmel kell rendelkeznie. A weboldal bizonyos funkcióinak használatához szükség van a Java Script szoftverre és engedélyre bizonyos sütik használatához. Nem vállalunk felelősséget a weboldalunkon közzétett adatokhoz való hozzáférés hiányáért, amennyiben a felhasználó eszköze nem felel meg a fent említett technikai követelményeknek.

II. Definíciók

 • Ebben a Szolgáltatási Feltételekben a következő kifejezéseknek az alábbi jelentéseik lesznek:
  • "Fogyasztó" alatt minden természetes személyt értünk, aki nem üzleti vagy szakmai tevékenységével összefüggő célokra cselekszik, valamint minden természetes személyt, aki a weboldalon elérhető szolgáltatásokat üzleti tevékenységével közvetlenül összefüggő célokra használja, ha ez nem rendelkezik számukra szakmai jelleggel, különösen a vonatkozó nyilvános nyilvántartásban meghatározott üzleti tevékenységük tárgyából eredően.
  • "A jelentés" olyan adatkészletet jelent, amelyet a Forrásokból származó különböző típusú adatokból nyerünk ki egy adott járműről a jelenlegi állapot szerint az adatok megszerzésének idején, amelyeket a Weboldalon keresztül teszünk elérhetővé. Ezek az adatok tartalmazhatnak információkat a jármű történetéről, műszaki adatairól, a járműbiztonsági fejlesztési intézkedésekről stb. Ezeket az adatokat csak segédeszközként kell kezelni egy adott jármű történetének és állapotának értékelésében, mivel azokat nem ellenőrizték teljes mértékben az aktuális tényállásnak való megfelelőség szempontjából.
  • "A források" minden rendelkezésre álló adatforrást jelentenek a járművekről, különösen az általunk fenntartott adatbázist és más, harmadik felek által fenntartott adatbázisokat, beleértve a nyilvános adatbázisokat is (pl. a Nemzeti Jármű Cím Információs Rendszer, NMVTIS: http://www.vehiclehistory.gov/; a Nemzeti Autópálya Közlekedési Biztonsági Hivatal, NHTSA: http://www.nhtsa.gov/; a Jármű- és Működtetői Szolgáltatások Ügynöksége, VOSA: https://www.gov.uk/government/organisations/vehicle-and-operator-services-agency), valamint más, széles körben elérhető adatforrásokat. A források nem minősülnek hivatalos nyilvántartásnak, bár azokban szereplő bizonyos adatok eredhetnek ilyen nyilvántartásokból.

III. Jogok a weboldalon található tartalomhoz

 1. A weboldalon található egyéb információkra tekintettel, a weboldal és annak tartalmának (szöveges, grafikus vagy egyéb) minden szellemi tulajdonjoga, beleértve a védjegyeket és egyéb grafikus vagy szóbeli elemeket, fenntartva maradnak és hozzánk vagy licencadóinkhoz tartoznak.
 2. Különösen a következők tilosak:
  • a weboldalról származó anyagok újraközlése (beleértve az újraközlést más weboldalon),
  • a weboldal vagy a weboldalon található anyagok értékesítése, bérbeadása, kölcsönzése, adományozása, átadása vagy allicencelése,
  • a weboldalról származó bármely anyagok nyilvános megosztása,
  • a weboldalról származó anyagok reprodukálása, duplikálása, másolása vagy egyéb kereskedelmi felhasználása, vagy
  • a weboldalon található anyagok szerkesztése vagy bármilyen más módosítása, előzetes és kifejezett írásbeli hozzájárulásunk nélkül.

IV. A weboldal használata

 1. Tilos a weboldalt olyan módon használni, amely károsíthatja azt, vagy negatívan befolyásolhatja a használati képességét, és tilos a weboldalt bármilyen más módon használni, amely illegális, törvénytelen, káros, vagy kapcsolódik bármilyen illegális, törvénytelen, vagy káros célhoz vagy tevékenységhez.
 2. Tilos a weboldal használata olyan anyagok másolására, felhasználására, tárolására, továbbítására, küldésére, közzétételére vagy terjesztésére, amelyek bármilyen kémprogramot, vírust, trójai lovat, férget, billentyűnaplózót, rootkitet vagy más káros szoftvert vagy eszközt tartalmaznak, vagy hivatkoznak rájuk.
 3. Tilos a weboldalról olyan adatokat szerezni, amelyeket nem tettünk elérhetővé a felhasználók számára, valamint bármilyen rendszerezett vagy automatikus adatszerzés a weboldalról vagy a weboldallal kapcsolatos adatokról (beleértve a következő technikákat: scraping, adatbányászat, adatkinyerés és adatgyűjtés) írásos beleegyezésünk nélkül.
 4. Tilos a weboldal használata nem kívánt kereskedelmi információk továbbítására vagy küldésére.
 5. Tilos a weboldal használata bármilyen marketing célra a mi írásos beleegyezésünk nélkül.
 6. A felhasználók kötelesek frissíteni a weboldalon regisztrációkor megadott adataikat, különösen a személyes adatokat, beleértve a bejelentkezési adatokat és az e-mail címet.

V. Korlátozott hozzáférés a weboldal erőforrásaihoz

 1. A weboldal egyes részeinek hozzáférése korlátozott. Fenntartjuk a jogot, hogy korlátozzuk a hozzáférést a weboldal más forrásaihoz, vagy korlátozzuk a hozzáférést az egész weboldalhoz, figyelembe véve a felhasználók jogait, amelyek a korábban kötött szerződésekből erednek.
 2. Ha a felhasználó belépési adatokat vagy jelszót kap tőlünk, amely lehetővé teszi a korlátozott hozzáférésű erőforrásokhoz való hozzáférést a weboldalon, vagy más korlátozott hozzáférésű tartalomhoz vagy szolgáltatásokhoz, a felhasználó köteles biztosítani a jelszót és a belépési adatokat, hogy azok ne kerüljenek harmadik fél kezébe.

VI. A Felhasználó által a Weboldalon közzétett tartalom

 1. A felhasználó által a weboldalon közzétett tartalom nem lehet törvényellenes, nem ellenkezhet a társadalmi együttélés szabályaival, a netikettel vagy más meghatározott szokásokkal, nem sérti meg harmadik felek jogait, és nem vezethet igénybejelentéshez vagy jogi eljáráshoz sem a felhasználó, sem mi, sem bármely harmadik fél ellen (minden esetben az alkalmazandó jogkörben).
 2. Tilos a weboldalon olyan tartalmat közzétenni, amely jelenleg vagy a jövőben per tárgya, vagy hasonló eljárások alatt áll vagy fenyeget.
 3. Fenntartjuk a jogot, hogy módosítsuk vagy eltávolítsuk a weboldalon közzétett, tárolt vagy publikált tartalmat, különösen, ha az törvénytelennek bizonyul.
 4. A Szolgáltatási Feltételek és az alkalmazandó jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően, nem vagyunk kötelesek ellenőrizni a felhasználó által a weboldalon közzétett tartalmat.
 5. A felhasználó által a weboldalon elhelyezett összes tartalmat saját eszközeiken is meg kell őrizniük további védelem céljából a veszteség ellen.

VII. Jelentés nyújtása és kifizetések

 1. A weboldal bizonyos erőforrásaihoz, különösen a Jelentés megszerzéséhez, díjat kell fizetni. Ilyen esetben a fizetések kizárólag a weboldalon megjelölt fizetési szolgáltatáson keresztül történnek (például PayPal vagy PayU) hitelkártyával vagy ott megjelölt más módon.
 2. A Jelentés megszerzéséhez először meg kell adnia a járművet azonosító alapadatokat (amelyeket a Weboldalon található űrlapokon kell megadni), amelyek lehetővé teszik számunkra, hogy ellenőrizzük és előzetes információkat nyújtsunk arról, hogy milyen információk ellenőrizhetők általunk a Forrásokban. Ezután, az általunk nyújtott előzetes információk alapján, ki kell választania a Jelentésben szereplő információk körét, a fizetési módot, és regisztrálnia vagy bejelentkeznie kell a Weboldalon, hogy lehetővé tegye számunkra a szolgáltatás nyújtását. A felhasználó és mi közötti szerződés a Jelentés nyújtására a felhasználó fizetésének pillanatában jön létre. Ezek a Szolgáltatási Feltételek a szerződés részét képezik. A Jelentés automatikusan, azonnal a sikeres fizetést követően érhető el a Weboldalon.
 3. A weboldalon elérhető szolgáltatásokért a weboldalon megjelölt fizetési szolgáltatásokon keresztül (mint például PayPal vagy PayU) történő fizetések a szolgáltatások weboldalain elérhető feltételek és körülmények alá tartoznak.
 4. Szolgáltatásaink, különösen a Jelentés és a kiegészítő szolgáltatások árai a weboldalon találhatók.
 5. A jelentés megszerzése után az adott adatokkal ÁFA-számlát lehet rendelni a felhasználói fiókon keresztül. A fizetős szolgáltatások használata az elektronikus számlák használatának elfogadásának tekintendő.
 6. A weboldalon csomagokat rendelhet, amelyek lehetővé teszik jelentések beszerzését meghatározott számú járműre, meghatározott időn belül, és a weboldalon feltüntetett meghatározott áron. Ha a források technikai okokból ideiglenesen nem érhetők el egy napnál hosszabb időre a csomag érvényességi ideje alatt, a csomag érvényességi idejét a felhasználó kérésére megfelelően meghosszabbítjuk.
 7. A nem fogyasztói felhasználók számára a Jelentés szolgáltatásában bekövetkező késések, amelyeket harmadik fél által okozott technikai problémák, meghibásodás, karbantartási munka vagy szoftverfrissítés okoz, nem minősülnek a Jelentés szolgáltatásának szerződésszegésnek.
 8. A megvásárolt jelentések legalább 30 napig elérhetők a weboldalon. Ezt követően teljesen eltávolíthatók a weboldalról.

VIII. Kiegészítő szolgáltatások

 1. A weboldal továbbá ingyenes, folyamatos kiegészítő szolgáltatásokat is nyújthat a jelentések szolgáltatásának kiegészítéseként, beleértve:
  • a felhasználó számára egy fiók biztosítása a weboldalon, amelyet az első jelentést nyújtó szerződés megkötésekor hoznak létre, a jelentés biztosítása és a weboldalon elérhető további szolgáltatások használatának megkönnyítése érdekében;
  • hírlevél szállítása a felhasználónak.
 2. A Jelentés nyújtásához kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások esetén:
  • Azonnali hatállyal megszüntethetjük a szolgáltatást, ha a felhasználó megsérti a Szolgáltatási Feltételeket (lásd a Szolgáltatási Feltételek XII. pontját), valamint működésünk megszűnése vagy annak tárgyában jelentős változás esetén két hetes felmondási idővel;
  • azonnali hatállyal megszüntethetjük a szolgáltatás nyújtását abban az esetben, ha visszajelzést kapunk arról, hogy egy adott e-mail cím nem létezik, valamint abban az esetben, ha a felhasználó legalább egy éven keresztül nem használja fiókját a Weboldalon, kéthetes felmondási idővel;
  • A weboldal felhasználója bármikor azonnali hatállyal lemondhat ezekről a szolgáltatásokról. Ha szeretne törölni egy fiókot, ezt a Szolgáltatási Feltételek I.2. pontjában felsorolt kommunikációs módszerek egyikével történő értesítéssel, vagy a felhasználói fiók beállításainak használatával teheti meg, ha ilyen lehetőség áll rendelkezésre. Leiratkozhat a hírlevélről, ha a hírlevél minden üzenetében rákattint az leiratkozás linkre.

IX. Nyilatkozatok és felelősségkizárások

 1. A Felhasználóval kötött szerződés alapján, amely a Jelentés szolgáltatását tartalmazza, kötelezzük magunkat, hogy a Jelentésben a konkrét járműről rendelkezésünkre álló adatokat szolgáltatjuk a Forrásokból. Ezért előfordulhat, hogy néhány várt adat nem lesz elérhető a Forrásokban. Ennek következtében a Jelentés csak segítséget és iránymutatást jelent a Felhasználó számára. Objektív okokból nem vagyunk képesek garantálni, hogy a Jelentésben szereplő adatok teljesek, naprakészek és teljes mértékben összhangban vannak a jármű jelenlegi tényleges állapotával.
 2. Ha a Jelentésben szereplő jármű alapvető adatainak meghatározása a gyártó által a járműhöz rendelt VIN szám dekódolásán alapul, akkor nem jelenik meg a jármű gyártása után végrehajtott változások.
 3. A Fogyasztók körébe nem tartozó felhasználók számára, az alkalmazandó jog által meghatározott mértékben, nem tesszük közzé állításainkat (különösen a weboldalon nyújtott szolgáltatások és annak használatának szabványairól), kizárjuk a garanciákat, nem biztosítunk minőségi garanciákat, és nem garantáljuk az alapvető járműazonosító adatok, különösen a VIN szám helyes dekódolását.

X. Felelősség korlátozása

 1. A Szolgáltatási Feltételek rendelkezéseinek célja nem az, hogy bármilyen módon korlátozza vagy kizárja a mi vagy a felhasználó felelősségét a törvény ellen; különösen a Szolgáltatási Feltételek nem zárják ki a mi vagy a felhasználó felelősségét a szándékos hibából eredő károkért.
 2. A Szolgáltatási Feltételekben meghatározott felelősség kizárásai és korlátozásai:
  • az 1. bekezdésben jelzett korlátozások vonatkoznak rájuk;
  • vonatkozik minden felelősségre, amely a Szolgáltatási Feltételek alapján felmerülhet azok tárgyával kapcsolatban, beleértve a szerződéses felelősséget, a deliktuális felelősséget vagy más hasonló felelősséget;
  • nem vonatkozik a Fogyasztókra.
 3. A nem fogyasztói felhasználók számára, a vonatkozó jogszabályok által lehetővé tett mértékben, nem vállalunk felelősséget:
  • bármilyen jellegű károk, különösen a kimaradt nyereségért, kivéve, ha a kár szándékosan okozott hibánk miatt keletkezett;
  • veszteség vagy kár bármely adatban, adatbázisban vagy szoftverben, mind a miénkben, mind a felhasználóéban.
 4. Nem vagyunk felelősek semmilyen kártérítésért, amely olyan esemény vagy események eredményeként következik be, amelyek az ellenőrzésünkön kívül esnek, kivéve, ha a törvény kötelező rendelkezései másként rendelkeznek.
 5. A jelentést kizárólag az a felhasználó kapja meg, aki szerződéses viszonyban áll velünk a jelentés elkészítése érdekében, és azt nem szabad nyilvánosságra hozni előzetes hozzájárulásunk nélkül.
 6. A nem fogyasztói felhasználók számára, ha a Jelentésben szereplő információk a Nemzeti Gépjármű Cím Információs Rendszerből (NMVTIS) származnak, a weboldal használata azt jelenti, hogy elfogadják a NMVTIS által a vehiclehistory.bja.ojp.gov weboldalon jelzett felelősség korlátozásait, és ha azok a Nemzeti Közúti Közlekedésbiztonsági Hivatal (NHTSA) vagy a Jármű- és Működtetői Szolgáltatások Ügynöksége (VOSA) adatbázisaiból származnak, a weboldal használata azt jelenti, hogy elfogadják ezeknek az adatbázisoknak a szabályait.

XI. Kártérítés

 • A nem fogyasztói felhasználók kártalanítanak minket minden veszteség, kár, kártérítés, költség, felelősség és kiadás (beleértve a bármilyen eljárással kapcsolatos költségeket és bármely összeget, amit mi fizettünk ki egy harmadik félnek megegyezés keretében) tekintetében, amelyek a Felhasználói Feltételek megsértésével kapcsolatosak, és kötelesek megtéríteni nekünk minden olyan költséget, amit mi ezzel összefüggésben felmerült.

XII. A szerződési feltételek megsértése

 • Az ezen Szolgáltatási Feltételekből eredő összes jogunk fenntartása mellett, ha egy felhasználó bármilyen módon megsérti a Szolgáltatási Feltételeket, olyan intézkedéseket hozhatunk, amelyeket a megsértésre adott válaszként, a további megsértések megelőzése és a további károk korlátozása érdekében megfelelőnek tartunk, beleértve a felhasználó hozzáférésének felfüggesztését a weboldalhoz, a felhasználó hozzáférésének megakadályozását a weboldalhoz, a hozzáférés blokkolását a weboldalhoz egy adott IP-cím számára, a felhasználó internet-szolgáltatójának megkeresését a weboldalhoz való hozzáférés blokkolása érdekében, a felhasználóval kötött szerződések megszüntetését és fiókjának törlését, vagy jogi lépések megtételét.

XIII. Harmadik fél jogainak kizárása

 • A Szolgáltatási Feltételek csak közöttünk és a weboldal felhasználói közötti kapcsolatot határozzák meg, és nem biztosítanak jogokat harmadik felek számára, sem jogosítják fel őket arra, hogy hivatkozzanak bármely rendelkezésére, vagy követeljék ezek végrehajtását. A Szolgáltatási Feltételek rendelkezéseinek végrehajtása nem igényli harmadik fél hozzájárulását.

XIV. Feladat

 1. A felhasználók nem ruházhatják át, nem oszthatják meg másokkal, és nem rendelkezhetnek másképpen a velünk kötött szerződésből eredő jogokkal és kötelezettségekkel, és nem vállalhatnak kötelezettségeket ezekkel a jogokkal és kötelezettségekkel kapcsolatban.
 2. A nem fogyasztói felhasználók számára fenntartjuk a jogot, hogy a velük kötött szerződésből eredő jogokat és kötelezettségeket harmadik félnek adjuk át, anélkül, hogy ezeknek a felhasználóknak a hozzájárulása szükséges lenne.

XV. Panaszok és Alternatív Vitarendezés

 1. Amennyiben technikai problémák merülnek fel a weboldallal kapcsolatban, vagy ha az általunk biztosított jelentés olyan adatokat tartalmaz, amelyek nem egyeznek a tényleges állapottal vagy elavultak, vagy kérdéseket, javaslatokat, panaszokat szeretne előterjeszteni a weboldallal kapcsolatban (panaszok), a Szolgáltatási Feltételek I.2. pontjában felsorolt velünk való kommunikációs módszerek egyikét kell használni. Arra törekszünk, hogy mielőbb válaszoljunk, legkésőbb 14 napon belül.
 2. A fogyasztók számára lehetőség van alternatív vitarendezési eljárás alkalmazására. Lengyelországban a témával kapcsolatos részletes információk, beleértve az ilyen helyzetekben segítséget nyújtó szervezetek listáját, megtalálhatók a Verseny- és Fogyasztóvédelmi Hivatal weboldalán: https://polubowne.uokik.gov.pl/. Lehetőség van az online vitarendezési eljárás alkalmazására is az EU intézményei által biztosított ODR (Online Dispute Resolution) platformon keresztül: https://ec.europa.eu/consumers/odr. Azonban az alternatív vitarendezési eljárás alkalmazása minden fél számára önkéntes.

XVI. Alkalmazandó jog és illetékesség

 1. Ezek a Szolgáltatási Feltételek a lengyel jog hatálya alá tartoznak, és amennyiben a Szolgáltatási Feltételek nem szabályozzák, alkalmazandók a 1964. április 23-i Polgári Törvénykönyv rendelkezései, a 2014. május 30-i Fogyasztói Jogok Törvénye (a Fogyasztókra vonatkozóan), valamint a 2002. július 18-i Elektronikus Úton Nyújtott Szolgáltatásokról szóló törvény rendelkezései.
 2. A nem fogyasztói felhasználókra, valamint azokra a fogyasztói felhasználókra, akiknek lakóhelye a Jelentés nyújtására irányuló szerződés megkötésének időpontjában Lengyelországban található, a jelen Szolgáltatási Feltételekkel vagy az Adatvédelmi Szabályzattal kapcsolatos bármely viták kizárólag a lengyel bíróságok illetékessége alá tartoznak.

XVII. Elválaszthatóság

 • Ha a Szolgáltatási Feltételek bármely rendelkezése érvénytelennek vagy végrehajthatatlannak minősül egy bíróság vagy más illetékes hatóság által, a Szolgáltatási Feltételek maradék rendelkezései kötelező érvényűek maradnak. Ha az érvénytelen vagy végrehajthatatlan rendelkezés érvényes lenne annak egy részének eltávolítása után, akkor azt a részt töröltnek tekintjük, és a rendelkezés maradék része érvényesnek és végrehajthatónak minősül.

XVIII. A Szolgáltatási Feltételek módosítása

 1. A Szolgáltatási Feltételeket érvényes okokból módosíthatjuk, amelyek a következők: az aktuálisan érvényes jogszabályoknak való megfelelés, a pénz vásárlóerejének jelentős változása, a minimálbér vagy az átlagbér szintjének jelentős változása, a felek irányítása alól kívül eső és előre nem látható események (például háború, zavargások, természeti katasztrófák, járványok), üzleti tevékenységünk jellegének vagy módjának jelentős változása és a weboldalon nyújtott szolgáltatások, a weboldalon történő szolgáltatások megvásárlásának eljárásának változása, az elérhető fizetési módok változása, valamint a weboldal és felhasználóinak biztonságának változása.
 2. A változásokat úgy hajtjuk végre, hogy a Szolgáltatási Feltételeket új megfogalmazásban közzétesszük a Weboldalon, és azonnal értesítjük azokat a felhasználókat, akik a weboldalon keresztül igénybe veszik szolgáltatásainkat, és megadták nekünk az e-mail címüket. A Szolgáltatási Feltételek új megfogalmazása 14 nappal a Weboldalon történő közzététel után lép hatályba, és csak a hatálybalépésük után kötött szerződésekre, valamint a folyamatos szolgáltatásokra (például felhasználói fiók fenntartása, hírlevél) vonatkozik. A Szolgáltatási Feltételek változásának értesítését követő 14 napon belül a felhasználó azonnali hatállyal lemondhat általunk nyújtott szolgáltatásokról, ha ezt e-mailben jelez minket, vagy ha rákattint az e-mailben található linkre, amely lehetővé teszi a szolgáltatások lemondását.
 3. A nem fogyasztói felhasználók számára a kapcsolattartási adataink változása nem minősül a Szolgáltatási Feltételek módosításának.

XIX. A szerződéstől való elállás joga

 1. A szerződéstől való törvényes elállási jog nem áll rendelkezésre azoknak a felhasználóknak, akik nem Fogyasztók.
 2. A törvényes szerződéstől való elállás joga nem áll a Fogyasztók rendelkezésére, mert a Jelentés nem fizikai adathordozón szolgáltatott digitális tartalom, amelyért a Fogyasztónak fizetnie kell, és a Jelentés szolgáltatását csak a Fogyasztó előzetes hozzájárulásával kezdjük meg, miután a Fogyasztót tájékoztattuk arról, hogy e hozzájárulás megadásának következtében elveszíti ezt a jogot, és ezt elismeri, majd ezzel kapcsolatban tőlünk megerősítést kap (ahogyan azt a 2014. május 30-i Fogyasztói Jogokról szóló törvény 38(1)(13) cikkelye leírja).

A 2023. december 20-tól érvényes szolgáltatási szabályzat verziója